logo-pggm
Financiële fitheid 11-8-2022

5 tips bij loonbeslag: zo help je de medewerker vooruit

Een loonbeslag is ingrijpend. Financieel gezien, maar ook mentaal. Een medewerker is het overzicht verloren. Hij of zij kan schaamte ervaren omdat de geldzorgen nu bekend zijn bij de werkgever. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben. We geven je graag een aantal tips.

1. Bespreek de rechten en plichten met de medewerker

Uw medewerker heeft mogelijk niet eerder met een loonbeslag te maken gehad. De medewerker krijgt een toelichting van de deurwaarder of schuldeiser. Het is niet verplicht om hem of haar als werkgever te informeren. Maar je kunt de medewerker juist nu helpen. Bijvoorbeeld door de stappen in het proces te verduidelijken. En uit te leggen welke zaken er van jou gevraagd worden.

Bespreek bijvoorbeeld:

  • Welke delen van het inkomen onder het loonbeslag vallen. Bijvoorbeeld vakantiegeld, overuren of een 13e maand;
  • Welke informatie je deelt en welke de werknemer moet geven. Bijvoorbeeld: leeftijd, gezinssamenstelling, woonlasten, toeslagen, inkomen van de partner of inkomen uit andere werkzaamheden en ziektekosten.

Het voelt kwetsbaar als zo veel persoonlijke gegevens gedeeld worden. Vertel de medewerker daarom hoe je met de gegevens omgaat. En leg uit dat er een geheimhoudingsplicht is.

2. Help de medewerker met berekenen van de beslagvrije voet

Weet de medewerker wat zijn of haar beslagvrije voet wordt? Laat hem dit ook zelf berekenen. Als het bedrag te laag is om in belangrijke levensbehoeften te voorzien, kan de medewerker in gesprek gaan met de deurwaarder. Wijs hem hierop. Aanpassing kan het verschil maken tussen grotere problemen rondom vaste lasten en kosten.

3. Betaal niet meer dan afgesproken

Je bent verplicht om het afgesproken loonbeslag in te houden. Leg dat ook uit aan de medewerker. Kies je ervoor om toch meer te betalen of het loonbeslag (deels) niet in te houden? Dan ben je aansprakelijk voor de schade. Het bedrag moet altijd alsnog betaald worden.

4. Schakel de leidinggevende in

De leidinggevende is vaak de eerste contactpersoon voor een medewerker. Zorg (samen met de medewerker) dat deze op de hoogte is van wat er speelt. De leidinggevende kan signalen (verzuim, verminderde effectiviteit/inzetbaarheid) opvangen en actie ondernemen. Help leidinggevenden om medewerkers goed te ondersteunen. Zodat medewerkers een lage drempel ervaren om te delen hoe het met hen gaat.

5. Bied de medewerker persoonlijke ondersteuning

Het loonbeslag kan grote invloed hebben op de persoonlijke situatie van de medewerker. En geldzorgen blijven niet thuis. Die komen met hem of haar mee de afdeling op. Ze beïnvloeden concentratie, prestatie en welzijn van de medewerker.

Als werkgever kun je met persoonlijke ondersteuning zorgen dat de financiële situatie van de medewerker stap voor stap verbetert. Denk hierbij aan individuele begeleiding. Zorg voor een aanpak die aansluit bij de behoefte van de medewerker. Vaak vinden mensen het lastig om hulp te vragen bij geldproblemen, zeker op het werk. Maar juist nu kun je het verschil maken. Het is voor alle partijen van groot belang dat de medewerker blijft functioneren.

Ten slotte: leer signalen tijdig te herkennen

Om tijdig hulp te kunnen bieden aan medewerkers met geldzorgen of -vragen, is het belangrijk om signalen tijdig te herkennen en zorgen bespreekbaar te maken. Leidinggevenden hebben een sleutelfunctie.