De wirwar van toeslagen. Hoe kun je als werkgever helpen?

Toeslagen. Voor veel huishoudens een uitkomst, omdat het helpt in het betalen van de maandelijkse lasten. Toch leveren toeslagen ook stress én vragen op. Als werkgever kun je werknemers hierbij helpen.

Waarom helpen bij toeslagen?

Als werknemers gebukt gaan onder geldzorgen of stress, merk je dat op de werkvloer. Werknemers met stress melden zich vaker ziek en zijn minder productief. Uiteindelijk kan stress leiden tot langdurig verzuim. Dit kost de werkgever in Nederland gemiddeld per jaar maar liefst €13.000,-. Het loont om je als werkgever open en behulpzaam op te stellen als het om geldzaken gaat.

Wat kun je doen?

De wereld van toeslagen is onoverzichtelijk en verwarrend; hierdoor vragen werknemers toeslagen niet aan, of maken fouten in de aanvraag. Dit is jammer, want toeslagen kunnen de maandelijkse druk op het budget verlichten. Waar kun je als werkgever mee helpen?

1. Informeren (Waar heb je recht op?)

Zoek samen uit op welke toeslag de werknemer recht heeft. Er bestaan in principe vier soorten toeslagen:

2. Wegwijs maken (Waar moet je zijn?)

3. Helpen met het invullen van formulieren 

Wijs bij dit laatste punt op het belang van het doorgeven van veranderingen in de werk-of leefsituatie, die invloed hebben op de (hoogte van) de toeslag. Zoals een verhuizing of de geboorte van een kind. 

Waar kun je terecht? 4 plekken:

  1. Bel de BelastingTelefoon: en kies voor BelastingTelefoon - Toeslagen; bij vragen over belastingen of toeslagen waarbij persoonsgegevens nodig zijn.
  2. BerekenUwRecht, van Nibud. Hier kunnen werknemers terecht als ze nog geen toeslagen hebben aangevraagd en niet weten waar ze recht op hebben. Op BerekenUwRecht bereken je op welke tegemoetkomingen je recht hebt en zie je waar je dit kunt aanvragen..
  3. Toeslagservicepunten. In veel gemeentes in Nederland zijn loketten ingericht voor hulp bij (het aanvragen van) toeslagen. Neem contact op met de eigen gemeente om te ontdekken waar je werknemer terecht kan.
  4. Kijk op Wijzer in geldzaken, als je kinderen hebt of krijgt. Lees hier alles over kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvang toeslag. 

Wat is nu het verschil tussen het Kindgebonden budget en Kinderbijslag?

Iédereen in Nederland met kinderen heeft recht op Kinderbijslag. Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. De Kinderbijslag wordt uitbetaald door de SVB

Het kindgebondenbudget is een inkomensafhankelijke toeslag. Deze toeslag is afhankelijk van het inkomen, van het aantal kinderen in een huishouden en van de leeftijd van de kinderen (tot 18 jaar).

Let op: nieuwe toeslag

Sinds kort bestaat er een nieuwe toeslag; de energietoeslag. Verdient jouw werknemer minder dan €1.310,- (alleenstaand) of €1.871,- (met partner) netto per maand? Dan kan de werknemer bij de gemeente een energietoeslag aanvragen van €1.300,- per jaar, zowel in 2022 als in 2023.  In sommige gemeenten geldt een hogere drempel. Het juiste gemeenteloket vind je via Geldfit. Energietoeslag aanvragen kan tot en met 30 juni 2023 via de gemeente.

NB: Niet iedereen is op de hoogte van deze toeslag, dus attendeer je werknemers erop.

Tip: maak gebruik van de werkkostenregeling (WKR)

Plaats de energiecompensatie onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). De werknemer hoeft hier dan geen loonbelasting over te betalen én het wordt niet meegerekend met het uiteindelijke totaalsalaris. Het netto salaris blijft even hoog. Van een nadelig effect op toeslagen is geen sprake.

Het kan wel zijn dat de werkgever zelf meer geld kwijt is dan de werknemer ontvangt. De vrije ruimte van de WKR is namelijk niet onuitputtelijk. Dit jaar is de vrije ruimte van de WKR bij een salaris tot en met €400.000 1,7 procent. Alles daarboven is 1,18 procent. Dit is de loonsom van alle werknemers samen.

Bijvoorbeeld; bij vijf werknemers met een jaarsalaris van €30.000,-, mag de werkgever voor elke werknemer €510,- onbelast bovenop de €30.000,- uitgeven. Hieronder valt ook het kerstpakket, een bedrijfsfeest of een abonnement op de sportschool.

Als de energiecompensatie boven deze €510,- valt, moet de werkgever hierover 80 procent belasting betalen. Dit geldt voor ieder bedrag dat boven de grens van de vrije ruimte valt. Dit hoeft niet nadelig uit te pakken. Het bedrag dat eventueel extra aan de fiscus wordt afgedragen, is in de meeste gevallen minder dan dat er per saldo aan loonbelasting en premies verschuldigd zou zijn, in het geval het bedrag als nettoloon zou zijn uitbetaald. 

 

Bronnen: De Ondernemer.nl, Nibud, Rijksoverheid, Belastingdienst, Geldfit