Een medewerker met geldzorgen kost (veel!) meer dan je denkt

Wist je dat een werknemer met geldzorgen kosten met zich meebrengt? En die zijn waarschijnlijk hoger dan je denkt …

Onderzoek van Nibud toont aan dat maar liefst 1 op de 5 huishoudens in Nederland zulke hoge betalingsachterstanden heeft, dat er sprake is van betalingsproblemen. Grote kans dus, dat dit ook binnen jouw organisatie speelt. Zijn de geldzorgen op een gegeven moment te groot? Dan heeft dit invloed op de inzetbaarheid en effectiviteit van je medewerker.

Een werknemer met geldzorgen kost duizenden Euro’s per jaar

Financiële problemen zorgen voor veel stress. Dit kan tot een depressie of een burn-out leiden. Heb je werknemers met geldzorgen? Dan is het belangrijk om snel hulp te bieden. Dit voorkomt dat de problemen voor jouw werknemer nóg groter worden en dat het ook het probleem van de werkgever wordt. Denk bijvoorbeeld aan incassokosten of loonbeslag. Daarnaast voorkom je ook hogere kosten voor jouw organisatie. Een medewerker met geldzorgen kost namelijk ongeveer €13.000,- per jaar. Deze kosten zijn opgebouwd uit:

  • 20% minder concentratie en arbeidsproductiviteit (slechter functioneren);
  • 7 extra dagen ziekteverzuim per jaar als gevolg van de financiële problemen;
  • 3 uur administratieve afhandeling per loonbeslag.

Zorgen over geld komen vaker voor bij bepaalde groepen

Niet iedere medewerker heeft een even grote kans op geldproblemen. Het kan helpen om risicogroepen in kaart te brengen. Zorgen over de huidige en toekomstige financiële situatie komen vaker voor bij werknemers die (onderzoek PGGM&CO, 2019):

  • alleenstaand zijn;
  • een beneden-modaal inkomen hebben;
  • onregelmatige diensten hebben;
  • een huurhuis hebben.

Maak een thema van financiële fitheid

53% van de werkgevers denkt dat medewerkers bang zijn om ontslagen te worden als ze hun financiële problemen met hun werkgever bespreken. Daarom is het extra belangrijk om te zorgen voor een veilige en vertrouwelijke omgeving, waarin medewerkers geldzorgen durven te bespreken met hun leidinggevende. Dit doe je door van financiële fitheid een thema te maken binnen de organisatie. Bijvoorbeeld door speciale aandacht te schenken aan het onderwerp. Dit kan tijdens teammeetings, in de interne communicatie (zoals nieuwsbrieven en op intranet) en door een aanbod van hulpvormen te bieden. 

Op tijd in actie komen is belangrijk

De zorgen van een medewerker zijn niet los te zien van zijn of haar prestaties op de werkvloer. In het whitepaper 'Geldzorg en Welzijn' lees je hoe je geldzorgen bij je medewerkers herkent, hoe je hier als werkgever mee omgaat en hoe je kunt bijdragen aan meer financiële rust.