Privacy: Wat mag ik vragen aan een collega en wat niet?

Een goede manier om problemen door geldzorgen boven water te krijgen, is het gesprek aan te gaan.

....maar wat mag je wel en niet vragen?

In de wet (AVG) is niet veel beschreven over wat je wel en niet kunt vragen in een persoonlijk gesprek met een werknemer. Houd er rekening mee, dat je zonder toestemming van de werknemer in elk geval niks mag vastleggen of mag delen met derden. In het geval van loonbeslag, dat altijd wordt vastgelegd, ligt de situatie ingewikkelder.

Waarom kunnen we informatie over loonbeslag niet altijd inzien?

Soms komt het loonbeslag binnen bij de leidinggevende. Maar het kan ook bij de directeur of de salarisadministratie binnen komen. Vervolgens moet het loonbeslag zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden. In principe mag informatie alleen worden doorgegeven als het verenigbaar is met doel waarvoor de informatie is verkregen. Of als de betrokkene hiervoor toestemming geeft.

Protocol voor loonbeslag

Het beleid over de verwerking van loonbeslag zou in elke organisatie in een protocol moeten worden vastgelegd. Naast de administratieve verplichting is het belangrijk om in gesprek te gaan met de medewerker en hulp aan te bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van Geldfit. Overigens mag een medewerker de aangeboden hulp altijd weigeren.