Hoe het verzuim bij iHUB in een jaar met 1% daalde

Een hoge werkdruk, financiële zorgen en/of gezondheidsklachten. Veel zorg- en welzijnsmedewerkers hebben hiermee te maken. Je wilt hun zorgen wegnemen en een gezond organisatieklimaat creëren, maar dat is lastig als je niet weet wat er speelt. Hier liep Dorien van der Zalm, coördinator Arbo en Verzuim bij iHUB, een organisatie in jeugdzorg(-ggz) en speciaal onderwijs, ook tegenaan.

Ze ging op zoek naar een instrument dat haar helpt bij het meten van de fitheid van werknemers. Dorien gaf de Vitaliteitsmonitor een kans en besloot op basis van de uitkomsten een vitaliteitsprogramma te maken. Dit bleek een groot succes. De werknemers voelden zich gehoord én het verzuim daalde met 1%.

Dorien startte in 2019 als coördinator Arbo en Verzuim. Ze staat voor een grote uitdaging; het verzuim, verloop én de werkdruk is hoog. Enkele jaren na haar indiensttreding wilde ze toch echt aan de slag met een verplichting vanuit de Arbowet: "Ik zat in mijn maag met het PMO, het is verplicht, maar we boden het nog niet aan en ons budget was beperkt. Daarnaast wilde ik geen PMO aanbieden omdat het moest, maar iets introduceren waar onze organisatie en werknemers écht iets aan hebben. En dat bleek preventie en medewerkers ondersteunen die daar behoefte aan hebben. Op een gegeven moment kwam ik contact met PGGM&CO. Zo leerde ik de Vitaliteitsmonitor kennen, een online meetinstrument waarmee werknemers inzicht krijgen in hun eigen vitaliteit. Als werkgever krijg je zo ook zicht op wat er bij werknemers speelt en hoe de organisatie ervoor staat. De Vitaliteitsmonitor konden we met ons budget inzetten als vervanger van het PMO." 

Werknemers voelen zich gehoord 

Bij de Vitaliteitsmonitor zijn er twee metingen; een o-meting in het eerste jaar en een 1-meting in het tweede jaar. "Op basis van de eerste meting van de Vitaliteitsmonitor hebben we ons vitaliteitsprogramma opgezet. De thema's worden gekozen op basis van de uitkomsten van de Vitaliteitsmonitor, een online vragenlijst die werknemers in 10 minuten kunnen invullen, en het medewerker bevlogenheidsonderzoek." Uit de Vitaliteitsmonitor kwam dat de werknemers behoefte hebben aan hulp bij sociale veiligheid, de overgang en diversiteit. "Mensen voelen zich gehoord en zien dat ze invloed hebben op ons jaarprogramma. En daarbij krijgen ze zelf ook gelijk inzicht in hun eigen vitaliteit." 

Vanaf het eerste moment werd de Vitaliteitsmonitor positief ontvangen. "Ik was vooral sceptisch over hoeveel werknemers het zouden invullen. Bij een PMO is de deelname vaak erg laag. En die wordt vaak vooral ingevuld door mensen die al met hun gezondheid bezig zijn, terwijl je juist ook de andere groep wilt bereiken. Door nu te focussen op vragen als: 'Hoe zit je in je vel?' voelt het voor veel mensen laagdrempeliger." 

"De Vitaliteitsmonitor draagt bij aan goed werkgeverschap; het wordt echt gewaardeerd dat we er mee bezig zijn."

We willen werknemers binden en boeien 

Om hulp te kunnen bieden is het wel belangrijk dat werknemers bereid zijn om hun zorgen met ons te delen. "Ze vullen de Vitaliteitsmonitor namelijk anoniem in, maar stel dat ze financiële hulp willen, zoals een budgetcoach, zullen ze dit zelf bij ons moeten aangeven." Dat werknemers enthousiast waren bleek wel uit de tweede meting, toen de respons op de Vitaliteitsmonitor nog hoger was. Dit kwam doordat werknemers zagen dat wij écht iets met de uitkomsten doen. We geven ook altijd aan onze werknemers mee: ook al speelt er bij jou niks waar je hulp bij nodig hebt, kun je met het invullen wel invloed uitoefenen op de focus van de organisatie." Het grootste succes is volgens Dorien dat beide keren ook veel mensen daadwerkelijk om hulp gevraagd hebben. 

En dat is als organisatie fijn, om werknemers aan je te kunnen binden. "We zijn een grote organisatie en kunnen daardoor mensen ook perspectief bieden in hun loopbaan. Niet alleen als het gaat om groeien binnen de organisatie, maar juist ook bij het veranderen van afdeling als mensen ouder worden en het werk te zwaar wordt. Daarom is het zo belangrijk dat we in gesprek zijn met onze werknemers." 

Het verzuim daalde met 1% 

Dorien: "De impact meten van onze inzet rondom vitaliteit blijft lastig, maar vorig jaar daalde het verzuim bij iHUB met maar liefst 1%.  Ons doel is om mensen te binden en boeien en langer duurzaam inzetbaar te houden. Maar nog belangrijker, we willen dat mensen werkplezier ervaren en gezond zijn." Dit jaar stabiliseert het verzuim een beetje, maar ten opzichte van het sectorgemiddelde staan ze er nog steeds goed voor. 

"Ons voornemen is om de Vitaliteitsmonitor jaarlijks uit te zetten. Voor een regulier PMO is dat vaak, maar door het enthousiasme op de Vitaliteitsmonitor een bewuste keuze. Door telkens te laten zien dat we als organisatie ook écht iets doen met de uitkomsten, voelen mensen zich betrokken." 

Benieuwd naar de Vitaliteitsmonitor? Lees hier meer.