InDialoog

InDialoog is een methodiek om het organisatieklimaat te verbeteren door het op gang brengen van een organisatiebrede dialoog.

Het ziekteverzuim en de uitval zijn bovengemiddeld hoog in de zorg. Een gezond en veilig organisatieklimaat kan lichamelijke en geestelijke overbelasting onder zorgmedewerkers voorkomen. Met behulp van de InDialoog methode gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en oplossingen implementeren ter verbetering van een  gezond en veilig organisatieklimaat. Denk aan het verbeteren van fysieke of psychische arbeidsbelasting of omgaan met agressie op de werkvloer.

Bewezen effecten van InDialoog

  • Gezonder en veiliger organisatieklimaat
  • Minder verzuim
  • Groter zelforganiserend vermogen
  • Gezonder en veiliger gedrag van medewerkers
  • Medewerkers zijn lichamelijk minder uitgeput
  • Medewerkers zijn emotioneel minder uitgeput
  • Hogere kwaliteit van zorg
  • Meer werkplezier voor medewerkers

InDialoog in 3 stappen

De aanpak bestaat uit drie stappen, plus ondersteunende teamcoachingsessies die achter elkaar in één ronde worden doorlopen. Zo werk je samen aan het doorbreken van een neerwaartse spiraal, verhoog je de autonomie en het eigenaarschap van het team. Hierbij worden leidinggevenden opgeleid om volgens de InDialoog methodiek gesprekken in het team te faciliteren. Hierdoor blijft de methode voor de lange termijn geborgd in de organisatie.

Stap 1 Teampeiling: Het team bepaalt de thema’s waarover zij het willen gaan hebben. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een workshop “energiegevers & energievreters”. Ook gebruiken zorgorganisaties hun risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) als input voor de te bespreken thema’s binnen het team.

Stap 2 Teamdialoog: Het team gaat met elkaar en de teamleider/taakverantwoordelijke in gesprek over de uitkomsten van de peiling waarbij de sessiebegeleider ‘on the job’ wordt gecoacht.

Stap 3 Bestuurder op de werkvloer: Het hoger management gaat met het team in gesprek over de uitkomsten van de dialoog.

 

Maatwerk voor jou
Geen enkele organisatie is hetzelfde. Daarom stemmen we samen met je af wat de beste aanpak is. Denk aan de hoeveelheid deelnemende teams/leidinggevenden, het aantal dialoogrondes, de tijd tussen de verschillende rondes en de manier van trainingen van de teamleiders. Denk hierbij aan: ook coaching-on-the-job naast de training. Ook de terugkoppeling aan het hoger management kan op verzoek specifiek worden ingericht.

Iedere organisatie of team bepaalt per ronde zijn eigen thema's. Uit ervaring weten we dat mensen minimaal  drie rondes nodig hebben om gemakkelijker met elkaar de dialoog over gezond en veilig werken aan te kunnen gaan. Dan zit het voeren van de dialoog in het 'systeem'. Daarna wordt het hebben van een dialoog een onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering bijv. tijdens het teamoverleg.

"Een open gesprek tussen mensen met verschillende achtergronden waarbij luisteren centraal staat, dat tot inzichten leidt waar de deelnemers afzonderlijk niet op zouden zijn gekomen."

Deze service wordt uitgevoerd door onze partner Stichting IZZ.

InDialoog
Een continue dialoog over gezond en veilig werken

InDialoog is een wetenschappelijk bewezen teamaanpak van Stichting IZZ om gezonder te werken in de zorg. Het is een methodiek om het organisatieklimaat te verbeteren door het op gang brengen van een organisatiebrede dialoog over onderwerpen waar de medewerkers over willen praten. Honderden zorgorganisaties hebben deze methode al toegepast . Zij zien de medewerkerstevredenheid toenemen, het verzuim dalen en de kwaliteit van zorg verbeteren.

1

Krijg inzicht in de vitaliteit van jouw werknemers

Met de vitaliteitsmonitor krijg je als werkgever inzicht in de vitaliteit van je werknemers, zodat je gericht actie kunt ondernemen om hun vitaliteit te verbeteren.

2

Kies de juiste oplossing voor jouw werknemers

Met onze oplossingen helpen we jou als werkgever de juiste keuze te maken om de vitaliteit en gezondheid van jouw werknemers te bevorderen.

3

Jouw werknemers zijn weer fit en vitaal en zo dragen jullie bij aan een vitale sector

Wanneer jouw werknemers weer fit en vitaal zijn heeft dit niet alleen voordelen voor de werknemers zelf, maar ook voor de algehele gezondheid van de sector Zorg en en Welzijn.

Nieuwsgierig geworden

Maak dan gratis een account en krijg gelijk inzicht in de vitaliteits­monitor van de zorg en Welzijn.

Inzicht in uw organisatie
Weten wanneer te schakelen
Hulp bij training of advies

Krijg inzicht in de vitaliteits­monitor van de zorg en Welzijn.

Maak direct een account