Van Eik agressietraining

Iedere werknemer in zorg en welzijn zou goed voorbereid moeten zijn op ongewenste situaties vanuit cliënten, bezoekers en collega's.

Bedreigen, schelden of soms zelfs fysiek geweld. Helaas komt agressie en ongewenst gedrag steeds vaker voor in deze sector. In deze agressietraining leren zorgprofessionals om te gaan met diverse vormen van ongewenst gedrag. Zo worden werknemers weerbaarder en wordt hun werkplezier vergroot.

Agressie in de zorg 

Agressie kan op verschillende manieren geuit worden, maar de redenen van het gedrag zijn vaak hetzelfde. Mensen zijn boos uit frustratie, angst of gebruiken agressie om manipulatieve redenen. Patiënten/ cliënten en hun naasten krijgen vaak te maken met verschillende emoties en machteloosheid. En dat uit zich soms in fysieke of verbale agressie of ander ongewenst gedrag. Als zorgprofessional doen die ervaringen met ongewenst gedrag iets met je. Daarom is het fijn als zorgprofessionals het gevoel hebben dat ze sterk in hun schoenen staan wanneer ze hiermee te maken krijgen.  

Wat houdt de agressietraining in? 

Deze training is effectief en praktijkgericht, met als doel het behalen van het leerdoel: één gemeenschappelijke visie op ongewenst gedrag. In de training wordt namelijk ook gefocust op agressie op organisatieniveau, oftewel, hoe trek je als organisatie en team één lijn in de aanpak op agressie? Daarnaast is er ook aandacht voor het individu. Want hoe houd je als zorgprofessional de regie in een stressvolle situatie en hoe ga je om met je eigen spanning?  

Van Eik heeft de training opgezet op basis van recente wetenschappelijke inzichten en richtlijnen vanuit de overheid. We raden aan om de trainingsgroep samen te stellen met zorgprofessionals die in de praktijk ook met elkaar samenwerken. Zo is het effect van de training het grootst.  

"De methode is simpel en overzichtelijk dankzij duidelijke handvatten om met agressie om te gaan." - ervaring agressietraining

Onderdelen lesprogramma: 

De trainingen kennen een vaste basis, waarbij de belangrijkste onderdelen altijd behandelt zullen worden. Daarbij wordt er per groep gekeken naar hun leerbehoefte en wordt de training passend gemaakt. Het lesprogramma omvat onder andere deze onderdelen: 

  • Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en agressie en in welke vormen kun je het tegenkomen?  
  • Wat is daarbij onze grens? Zowel persoonlijk als op afdelings- en organisatieniveau? 
  • Hoe herken je de verschillende vormen van agressie en wat is daarbij de juiste aanpak? 
  • Agressie en emoties: welk gedrag en houding van de cliënt roept bij jou agressie op?  
  • Spanning: wat doet het met je en wat is de invloed van spanning op je prestatie? 
  • Hoe kun je jouw eigen spanning reguleren om meer overzicht en controle te behouden? 
  • Hoe stel ik op een klantvriendelijke en professionele manier een heldere grens? 

Er wordt in de training afgewisseld tussen theorie en praktijk. Na de kennisoverdracht kunnen de zorgprofessionals gaan oefenen met het toepassen van diverse gesprekstechnieken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van korte rollenspellen met de trainer of een trainingsacteur. Het doel is om laagdrempelig te oefenen in plaats van extreme situaties te simuleren. 

Vorm van de training: 

De training bestaat uit drie dagdelen van elk ca. 3 uur. De optimale groepsgrootte voor deze training is 10 personen, het maximumaantal deelnemers is 12.  De training is optioneel nog uit te breiden met een verdieping op type zorg:  

  • Agressie en onbegrepen gedrag bij dementie  
  • Training omgaan met veeleisende ouders en familie  
  • Agressietraining voor ambulancemedewerkers  

Voorafgaand aan de training vindt er een intake plaats waarbij de trainer opvraagt wat er speelt in de organisatie, het aanwezige normenkader en protocollen van de organisatie. Dit wordt als input meegenomen zodat de training aansluit bij de werkwijze van de organisatie.  

Deze service wordt uitgevoerd door onze partner Van Eik training en advies.

Resultaat van de training

Zorgverleners die zich niet snel meer van de wijs laten brengen door grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Na deze training hebben ze de nodige handvatten om hun eigen spanning te reguleren. Maar ook om gesprekken bij te sturen om het gedrag van de agressor naar hen toe kunnen veranderen. Zo voelen zorgprofessionals zich weerbaar en veilig op de werkvloer. 

1

Krijg inzicht in de vitaliteit van jouw werknemers

Met de vitaliteitsmonitor krijg je als werkgever inzicht in de vitaliteit van je werknemers, zodat je gericht actie kunt ondernemen om hun vitaliteit te verbeteren.

2

Kies de juiste oplossing voor jouw werknemers

Met onze oplossingen helpen we jou als werkgever de juiste keuze te maken om de vitaliteit en gezondheid van jouw werknemers te bevorderen.

3

Jouw werknemers zijn weer fit en vitaal en zo dragen jullie bij aan een vitale sector

Wanneer jouw werknemers weer fit en vitaal zijn heeft dit niet alleen voordelen voor de werknemers zelf, maar ook voor de algehele gezondheid van de sector Zorg en en Welzijn.

Nieuwsgierig geworden

Maak dan gratis een account en krijg gelijk inzicht in de vitaliteits­monitor van de zorg en Welzijn.

Inzicht in uw organisatie
Weten wanneer te schakelen
Hulp bij training of advies

Krijg inzicht in de vitaliteits­monitor van de zorg en Welzijn.

Maak direct een account