logo-pggm
Financiële fitheid 11-8-2022

Vroegsignalering geldzorgen: 3 tips

Er is geen standaardmethode om geldzorgen te herkennen. Mede daardoor komen ze vaak pas laat aan het licht. Hoe kun je als werkgever toch zorgen voor tijdige signalering? Wij geven 3 tips.

1. Zorg dat je de risico’s in jouw organisatie kent

Geldzorgen komen vaker voor bij alleenstaanden en bij huurders. Medewerkers met een lager inkomen lopen ook een hoger risico. Ook medewerkers met onregelmatige diensten zitten vaker met financiële zorgen (PGGM&CO, 2019).

Heb jij in kaart welke groepen in jouw organisatie kwetsbaar zijn? Let op: geldzorgen kunnen bij alle medewerkers spelen. In ieders leven kan iets ingrijpends gebeuren, waardoor de financiële situatie plotseling verandert. Ook een opeenstapeling van kleinere gebeurtenissen kan ervoor zorgen dat iemand de controle over zijn of haar financiën verliest.

Door in kaart te brengen waar risicogroepen zich bevinden in jouw organisatie en welke risico’s zij lopen kun je op tijd actie ondernemen. Het Financieel Fit Dashboard van PGGM&CO zorgt voor inzicht in financiële problemen.

2. Besteed (preventief) aandacht aan financiële fitheid van je medewerkers

De belangrijkste elementen van een preventieve aanpak zijn:

Openheid over geldzaken: informatie over geldzaken is vindbaar op een toegankelijke plek. Er is een duidelijk aanspreekpunt voor medewerkers met vragen of zorgen over geld. De organisatie biedt concrete hulpmiddelen.

Duidelijkheid over ondersteuningsaanbod: medewerkers hebben laagdrempelig toegang tot ondersteuning rondom geldzaken. Denk hierbij aan:

  • Informatie over financiële thema’s op intranet
  • Training of opleiding in het leeraanbod van de organisatie
  • Samenwerking met externe partners op gebied van geldzaken

    Financiële thema’s op de agenda: geldzaken staan regelmatig op de agenda van (thema)bijeenkomsten of een teamoverleg. Denk aan pensioenbijeenkomsten voor oudere collega’s.

3. Zorg dat leidinggevenden signalen herkennen en geldzorgen bespreekbaar maken

Jouw belangrijkste ‘oren en ogen’ in de organisatie zijn leidinggevenden. Zij kunnen in een vroeg stadium signalen opvangen van medewerkers met geldzorgen. Deze vroege signalering is belangrijk. Help leidinggevenden daarom om geldzorgen te herkennen en te bespreken. En vervolgens om de medewerker te activeren.