Vroegsignalering geldzorgen: 3 tips

Er is geen standaard methode om geldzorgen te herkennen. Maar daardoor komen geldzorgen vaak pas laat aan het licht. Hoe kun je als werkgever toch zorgen voor tijdige signalering? Wij geven 3 tips.

1. Zorg dat je de risico’s in jouw organisatie kent

Heb jij in kaart welke groepen in jouw organisatie kwetsbaar zijn? Geldzorgen kunnen bij alle werknemers spelen. Er kan iets ingrijpends gebeuren, waardoor de financiële situatie plotseling verandert. Ook een opeenstapeling van kleinere gebeurtenissen kan ervoor zorgen dat iemand de controle over zijn of haar financiën verliest.

Geldzorgen komen vaker voor bij alleenstaanden en bij huurders. Werknemers met een lager inkomen lopen ook een hoger risico. Ook medewerkers met onregelmatige diensten hebben vaker financiële zorgen (onderzoek PGGM&CO, 2019).

Door in kaart te brengen waar risicogroepen zich bevinden in jouw organisatie en welke risico’s zij lopen kun je op tijd actie ondernemen. De Vitaliteitsmonitor van PGGM&CO zorgt voor inzicht in financiële problemen.

2. Besteed (preventief) aandacht aan financiële fitheid van je medewerkers


De belangrijkste elementen van een preventieve aanpak zijn:

Openheid over geldzaken:
Informatie over geldzaken is vindbaar op een toegankelijke plek. Er is een duidelijk aanspreekpunt voor werknemers met vragen of zorgen over geld. De organisatie biedt concrete hulpmiddelen.


Duidelijkheid over ondersteuningsaanbod:
Werknemers hebben laagdrempelig toegang tot ondersteuning rondom geldzaken. Denk hierbij aan:

  • Informatie over financiële thema’s op intranet
  • Training of opleiding in het leeraanbod van de organisatie
  • Samenwerking met externe partners op gebied van geldzaken

    Financiële thema’s op de agenda: geldzaken staan regelmatig op de agenda van (thema)bijeenkomsten of een teamoverleg. Denk aan pensioenbijeenkomsten voor oudere collega’s.

3. Zorg dat leidinggevenden signalen herkennen en geldzorgen bespreekbaar maken

Jouw belangrijkste ‘oren en ogen’ in de organisatie zijn leidinggevenden. Zij kunnen in een vroeg stadium signalen opvangen van werknemers met geldzorgen. Deze vroege signalering is belangrijk. Help leidinggevenden daarom om geldzorgen te herkennen en te bespreken.