logo-pggm
Financiële fitheid 1-6-2022

Hoe kan en mag ik een medewerker met geldzorgen helpen?

Zo help je bij concrete geldzorgen of problemen


Dit kun je doen rondom levensgebeurtenissen

Nibud tipt om na ingrijpende levensgebeurtenissen zoals een verhuizing of scheiding te vragen of de medewerker het financieel redt. Geef op dat moment aan welke ondersteuning er is vanuit de organisatie. Je kunt ook verwijzen naar een vertrouwenspersoon.

Zo kun je omgaan met een vraag om financiële hulp
Vraagt de medewerker om financiële hulp? Bijvoorbeeld een lening of voorschot? Maak dan duidelijke afspraken met elkaar. Je bent niet verplicht om een voorschot of lening te geven. Bekijk samen alternatieven. Zoals wat meer uren werken of een betalingsregeling via het salaris.

Een verzoek om een voorschot is een duidelijk signaal dat er financieel iets niet goed zit. Vaak is eenmalige financiële hulp onvoldoende om de situatie op structureel te verbeteren. Is er misschien andere ondersteuning nodig?

Dit kun (en moet) je doen bij een loonbeslag
Meldt zich een deurwaarder bij jou voor een loonbeslag? Je bent verplicht daaraan mee te werken. Officieel heb je geen informatieplicht naar je medewerker. Toch kan het voor alle partijen beter zijn om wel over de situatie te praten.

Laat je medewerker weten dat een loonbeslag geen reden is voor ontslag. Daarmee voorkom je extra onzekerheid. De angst om ontslagen te worden, is volgens werkgevers de reden dat werknemers zorgen niet bespreken op het werk (bron: Nibud). En dat wil je nu juist wel.

Hoe werk je aan financiële fitheid samen met jouw medewerkers?

Bij meer dan 60% van de werkgevers zijn medewerkers met geldzorgen (bron: Nibud). Jij kunt ze helpen. Het begint met laagdrempelige informatie en zichtbaarheid van het thema. Bijvoorbeeld via het intranet, maar ook via flyers in een personeelsruimte. Laat zien wat je kunt betekenen en waar medewerkers terechtkunnen met vragen.

Aanvullend hierop kun je een opleidingsaanbod rondom financiële fitheid ontwikkelen. Dit stem je af op doelgroepen met een wat hoger risico en op groepen medewerkers met een concrete vraag. Bijvoorbeeld over de financiële situatie na pensionering. Teamleiders en managers kunnen het opleidingsaanbod promoten. En vergeet deze groep niet in het aanbod, zodat ze de vaardigheden ontwikkelen om geldzorgen te signaleren en bespreken.

Voor groepen met een hoog risico of grotere geldzorgen kan individuele coaching of begeleiding een geschikt hulpmiddel zijn. Schakel hiervoor hulp in. Of verwijs de medewerker door, zodat hij dit zelf kan aanvragen.

Eigen regie van de medewerker

Ga je aan de slag met een aanpak rondom geldzorgen bij je medewerkers? Let daarbij ook op jouw eigen rol. Wees je er steeds van bewust dat de aanpak van geldzorgen de verantwoordelijkheid is van jouw medewerkers. Voorkom dus dat je dingen van hem overneemt.

Leer signalen tijdig te herkennen

Om hulp te kunnen bieden aan medewerkers met geldzorgen of -vragen, is het belangrijk om signalen tijdig te herkennen en zorgen bespreekbaar te maken. Leidinggevenden hebben een sleutelfunctie. Meer weten over vroegsignalering? Lees ook: Vroegsignalering geldzorgen: 3 tips.