Hoe kan en mag ik een medewerker met geldzorgen helpen?

Zo help je werknemers met concrete geldzorgen of problemen


Dit kun je doen rondom levensgebeurtenissen

Het Nibud geeft de tip om na ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals een verhuizing of scheiding, actief te vragen of de werknemer het financieel redt. Geef op dat moment aan welke ondersteuning er is vanuit de organisatie. Verwijs als het kan ook naar een vertrouwenspersoon voor mentale ondersteuning in het hele proces.

Zo kun je omgaan met een vraag om financiële hulp
Vraagt de medewerker om financiële hulp? Bijvoorbeeld een lening of voorschot? Maak dan duidelijke afspraken. Je bent niet verplicht om een voorschot of lening te geven. Kijk samen naar alternatieven. is het mogelijk om (tijdelijk) meer uren te werken of af en toe extra diensten te draaien? is het een optie een betalingsregeling te treffen via het salaris?

Dit kun (en moet) je doen bij een loonbeslag
Wordt er een loonbeslag gelegd? Je bent verplicht hieraan mee te werken. Officieel heb je geen informatieplicht naar je werknemer. Toch is het voor beide partijen beter zijn om wel over de situatie te praten. Het taboe op geldzorgen maakt de mentale last onnodig zwaarder. Ook betekent openheid van zaken dat er sneller een oplossing kan worden gevonden.

Laat je werknemer weten dat een loonbeslag geen reden is voor ontslag. De angst om ontslagen te worden, is volgens werkgevers de reden dat werknemers geldzorgen níet bespreken.

Hoe werk je samen met jouw werknemers aan financiële fitheid ?

Bij meer dan 60% van de werkgevers zijn werknemers met geldzorgen. Jij kunt ze helpen. Het begint met laagdrempelige informatie en zichtbaarheid van het thema. Bijvoorbeeld via het intranet, maar ook via flyers in een personeelsruimte. Laat zien wat je kunt betekenen en waar medewerkers terechtkunnen met vragen.

Aanvullend hierop kun je een opleidingsaanbod rondom financiële fitheid ontwikkelen. Dit stem je af op doelgroepen met een wat hoger risico en op groepen medewerkers met een concrete vraag. Bijvoorbeeld over de financiële situatie na pensionering. Teamleiders en managers kunnen het opleidingsaanbod promoten. En vergeet deze groep niet in het aanbod, zodat ze de vaardigheden ontwikkelen om geldzorgen te signaleren en bespreken.

Voor groepen met een hoog risico of grotere geldzorgen kan individuele coaching of begeleiding een geschikt hulpmiddel zijn. Schakel hiervoor hulp in.

Leer signalen van geldproblemen tijdig te herkennen

Om hulp te kunnen bieden aan medewerkers met geldzorgen of -vragen, is het belangrijk om signalen tijdig te herkennen en zorgen bespreekbaar te maken. Leidinggevenden hebben een sleutelfunctie.

 

Bron: Nibud